I?I?I�I�I?I?I?I� I�I?I?I�I�I?

Πρόεδρος: Αναστασία Σαββάκη- Παπαδοβασιλάκη

Γραμματέας: Δημήτρης Παπαδοβασιλάκης

Ταμίας: Παυλίνα Τέγου- Αλεβιζάκη

Μέλη: Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
            Σαμιωτάκης Εμμανουήλ
            Σαμιωτάκη Γαρυφαλιά
            Γουρλεμάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικό μέλος: Ανωγειανάκης Εμμανουήλ